Is beleggen in indexfondsen risicovol?

    Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daar staat echter de kans op een hoger rendement tegenover. Dat is wat beleggen onderscheidt van sparen. Indexfondsen beleggen in aandelen of obligaties en als de koersen van die aandelen of obligaties dalen, dan daalt ook de waarde van het indexfonds. Net als bij andere beleggingen. Maar er zijn ook verschillen in risico tussen indexfondsen en andere manieren van beleggen.

    Indexfondsen die breed gespreide indexen volgen, beleggen in een groot aantal aandelen of obligaties. Door deze brede spreiding is beleggen in deze indexfondsen veelal minder risicovol dan beleggen in individuele effecten. En wellicht ook minder risicovol dan beleggen in gewone, actief beheerde fondsen die in aanzienlijk minder aandelen of obligaties beleggen.

    Het tweede grote voordeel van indexfondsen vergeleken met actief beleggen is dat u alleen met het zogeheten 'marktrisico' te maken krijgt en er niet of nauwelijks sprake is van 'specifiek risico'. Marktrisico is de kans op verlies als gevolg van bewegingen van de beurs als geheel. Dit risico is er bij alle beleggingen, ook indexfondsen. Specifiek risico is de kans op verlies als gevolg van verkeerde beleggingsbeslissingen. Bij indexfondsen is dit risico er niet of nauwelijks omdat er geen actief beleggingsbeleid wordt gevoerd d.w.z. er is geen fondsbeheerder die op basis van een specifieke toekomstvisie bewust wel of niet bepaalde beleggingen aangaat en daarbij fouten kan maken. Een indexfonds volgt gewoon passief een index waardoor u weet dat het beleggingsresultaat min of meer hetzelfde zal zijn als dat van de gevolgde index.

    Actief beleggen brengt nadrukkelijk wel specifiek risico met zich mee. Er worden immers continu beleggingskeuzes gemaakt, die goed of fout kunnen uitpakken. De kans dat er verkeerde keuzes worden gemaakt, is allesbehalve denkbeeldig. Het is veelzeggend dat professionele beleggers al blij zijn als ze in 55-60% van de gevallen de juiste beslissing hebben genomen.

    << terug